Baviči a imitátoři

  • Vladimír Hron
  • Petr Jablonský
  • Josef Alois Náhlovský a Josef Mladý
  • Petr Martinák
  • Jan Mlčoch